WDROŻENIA EGROUPWARE
OPROGRAMOWANIE DO PRACY GRUPOWEJ ZA GROSZE

eGroupWare jest wygodnym w obsłudze systemem do zarządzania firmą, dostępnym przez internet i obsługiwanym przy pomocy przeglądarki internetowej, tableta lub telefonu. System składa się z osobnych aplikacji (kalendarz grupowy, baza kontaktów, klient poczty, menadżer projektów, dziennik CRM, serwer plików, zarządzanie czasem pracy i zasobami materialnymi firmy, system głosowań oraz wewnętrzna strona internetowa), które można elastycznie konfigurować pod indywidualne potrzeby firmy, posiada też rozbudowany system uprawnień i zabezpieczeń. Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Mamy doświadczenie we wdrażaniu wszystkich modułów eGroupWare wraz z odpowiednią infrastrukturą serwerową oraz pakietem szkoleń dla pracowników Państwa firmy.

Oferujemy też rozbudowę systemu o dodatkowe funkcje (automatyczne rozliczanie czasu pracy, raportowanie, generowanie statystyk) poprzez powiązanie go z arkuszem Excel przy pomocy aplikacji VBA.

CO ZYSKASZ DZIĘKI EGROUPWARE:

CRM (Customer Relationship Menagement) jest modułem ułatwiającym oraz dokumentującym współpracę z klientami. W uproszczeniu jest to rodzaj dziennika, służącego do dokumentowania zadań jednostkowych, jak: spotkania, rozmowy telefoniczne, wysłanie/odebranie maila itp. Wpisy Dziennika można łączyć z innymi zasobami systemu, jak: Kalendarz, Baza kontaktów, Repozytorium plików czy inna pozycja Dziennika.

Dziennik CRM umożliwia w szczególności:

  • gromadzenie informacji dotyczących kontaktów z kontrahentami (notatki ze spotkań, rozmowy telefoniczne, e-maile, adresy, dokumenty)
  • planowanie kolejnych kroków (rozmów, spotkań, listów)
  • przydzielanie zadań współpracownikom
  • śledzenie postępu prac związanych z konkretnym zadaniem lub klientem
  • koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych członków zespołu

Kalendarz Grupowy jest głównym miejscem do zarządzania czasem pracy pracowników firmy. Aplikacja umożliwia wprowadzanie, edytowanie i przeglądanie zdarzeń typu: szkolenia, spotkania, konferencje, usługi dla klienta itp., dzięki czemu zawsze wiadomo, kto i czym się w danym czasie zajmuje. Kalendarz oferuje szereg ułatwiających przeglądanie widoków (dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny, lista itp.) oraz zestaw praktycznych filtrów. Posiada też opcję sortowania zdarzeń według wybranych kryteriów. Dla każdego zadania można wprowadzić przewidywany czas trwania, lokalizację oraz dowolną inną informację potrzebną użytkownikowi. Można też włączyć powiadomienia o zbliżającym się czasie zdarzenia, a dla zdarzeń powtarzających się cyklicznie – ustawić okres powtarzalności.

Mail to prosty w użyciu program typu klient poczty do obsługi kont mailowych pracowników. Moduł wyposażony jest we wszystkie funkcje typowe dla programów pocztowych: jest zintegrowany z bazą adresową, umożliwia równoczesne wysyłanie maili do grupy odbiorców, daje możliwość definiowania i załączania sygnatury oraz załączania plików i nadawania priorytetów wiadomościom. Organizacja skrzynki pocztowej oraz możliwości modułu są analogiczne, jak w innych programach pocztowych.

Baza plików (inaczej Repozytorium Plików) to bardzo praktyczny moduł, umożliwiający użytkownikom systemu przechowywanie własnych plików na dysku sieciowym. Pliki te można następnie udostępniać innym osobom w zakresie wybranych opcji (przeglądania, edycji, kasowania, zapisywania czy uruchamiania). Pozwala to na zgromadzenie w jednym miejscu plików, z których ma korzystać więcej osób (regulaminów, statutów, opisów, instrukcji, formularzy, analiz), dzięki czemu łatwiejsza jest ich aktualizacja i kontrola.

Uprawnieni użytkownicy mogą ściągać pliki z Bazy na swój dysk lokalny – taki sposób przekazywania danych uniezależnia od poczty mailowej, co jest szczególnie wygodne w przypadku dużych objętości.

Moduł Adresy i kontakty jest bazą danych służącą do gromadzenia informacji o osobach fizycznych oraz firmach – użytkownikach, klientach, kontrahentach. Można w nim przechowywać zarówno podstawowe dane teleadresowe, jak też dołączać informacje dodatkowe w postaci notatek, opisów, linków czy całych plików.

Moduł oferuje szereg opcji ułatwiających obsługę bazy, jak: grupowanie, sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie kontaktów według zadanych kryteriów oraz korespondencja seryjna. Umożliwia kategoryzację kontaktów (np. dostawcy, odbiorcy, klienci indywidualni, pracownicy).

Menager Projektów jest elastyczną aplikacją, wspierającą zarządzanie projektami, wykorzystującą pozostałe zasoby systemu eGroupWare. Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na planowanie zadań, koordynowanie prac zespołu, śledzenie i analizę postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Podstawowe funkcjonalności Menedżera Projektów to:
  • możliwość definiowania projektów
  • gromadzenie związanej z danym projektem informacji o zasobach i działaniach (zadań, notatek, kontaktów, plików, zdarzeń kalendarza itp.)
  • śledzenie postępów projektu
  • wizualizacja bieżącego stanu projektu za pomocą wykresu Gantta
System rezerwacji czasu i zasobów Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.